Foretaget inneha forr utvecklat funktionerna “ Besvarar det har dig?

Foretaget inneha forr utvecklat funktionerna “ Besvarar det har dig?

Stockholm saken da – Tinder ager uppdaterat befintliga funktioner samt utvecklat nya verktyg darfor at bevara anvandarna til overgrepp online. ” och “Ar ni oomtvistlig ” sasom genast tillat ett fornyelse for att starka op skyddet till hatiska kommentarer, sexuellt utnyttt trakasserier. Dessutom skanker Tinder anvandarna an mer tillsyn i appen igenom att lansera en inkognitolage aven bidraga chans att hejda profiler. Dessutom uppgraderas mojligheterna att anmala andra medlemmar.

Darpa borjan ager Tinder fokuserat pa att effektuera nagon anvandarupplevelse sasom uppmuntrar mot nytti samkvam och darfor gett medlemmarna berusad beharskning ovan sin dejtingresa.

Uppdateringar fran “Besvarar detta dig?” och “Ar n oomtvistlig?” Sakerhetsfunktionerna “Besvarar detta dig?” och “Ar n oomtvistlig?” uppdateras for att galla ytterligar glosa saso Tinder klassificerar som skadliga alternativt olampliga. Exempelvis termer relaterade at hets til sta alternativt sexuella trakasserier, som strider till Tinders anvandarvillkor .

”Ar du saker?” ar nagot Tinder fragar medlemmen i dom fall appen upptacker olampligt tungomal (sexuellt eller valdsamt) samt funktionen har minskat att dessa meddelanden skickas med mer an 10%*. Det har don syftar mo att assist Tinder-medlemmar att pausa och beakta sina glosa innan dom koper.

I tillagg finns aven funktionen “Besvarar det har dej?” som uppmuntrar medlemmar att anmalan olampliga konversationer odla att Tinder kan spela nar do bryter till bra inlГ¤gg att lГ¤sa reglerna.

– va beroringspunkt kungen Tinder age byggts tillsamman sakerhet i atanke. Vi inneha emellertid hort a anvandarna att de ej stadse befinner sig medvetna forsavit vilka sakerhetsfunktioner som finns, hurda karl anvander de dar alternativ hur man fortsatter att vara oomtvistlig nar herre valjer att fanga steget samt kommunicera utstot appen. Vi arbetar alltjamt med tillsammans experter i omradet darfor att fler forbattra sam utvidga vara sakerhetsfunktioner aven for att informera do saso vill natdejta forsavit hurda do bast skapar sunda kontakter av start. Igenom denna skolnin och fakta befinner si vart destination att foreta Tinder mot saken da sakraste platsen darfor at traffa nya manniskor online, uppg Rory Kozoll, VP of Product, Integrity at Tinder.

Nya funktioner pro mer tillsyn Tinder varenda frams tillsammans att lansera konceptet med omsesidig matchning, vilket innebara att bagge anvandarna tvungen tillverka ”gillat” varandra for att nagon konversation amna klara av inledas. Atskilliga andra appar sam plattformar pro dejting age foljt initiativet som genast ar branschstandard. Tinder tillater inte heller anvandarna att skicka fotografier bums i chatten, vilket astadkommer det omojligt att dela sexuellt explicita bilder.

Saso ett kli i ledet saso branschledare nar det kommer till sakerhet inom dejtingindustrin slapper Tinder genast nya funktioner som skanker anvandarna ytterligare kontroll ovanfor hurda do interagerar tillsammans andra i appen:

Sedan lanseringen har saken da har funktionen okat rapporteringen av meddelanden med olampligt tungomal med 45%*

  • Inkognitolage**: Inkognitolaget astadkomme att medlemmen bara syns for dom medlemmar hen personligen ager ”gillat”. Denna attityd skanker medlemmen full beharskning ovanfor vilka som kan kika hens framtoning alternativ inte villig Tinder.

Darnast lanseringen inneha saken dar narvarande funktionen okat rapporteringen av meddelanden tillsammans olampligt tungoma tillsamman 45%*

  • Skymma profil***: Mojligheten att skymma andra medlemmar befinner sig ett betydelsefullt kli darfor att bidraga medlemmar chans att utse vilka de vill se pa Tinder. Nar profiler foreslas kan medlemmen hejda dessa odl att dom icke dyker op upprepa. Det ar ett latt metod att kringga att fa upp ett arbetsledare alternativ en ex. “Blockera profil” befinner sig en tillag rol foruto do forr ”blockera en forbindelse” sam ”rapportera nago profil”.

Tidigare aret omarbetade Tinder sin rapporteringsprocess mirake vagledning av RAINN . Det ha gav medlemmarna storre handlingsfrihet run vilka moment dom onskade greppa, oavsett om det varenda att gora en regelratt rapport eller att inte anpassa med personen. I samt med inforandet bruten “Long Press Reporting” ager det ha vidareutvecklats:

Darefter lanseringen inneha saken dar har funktionen okat rapporteringen av meddelanden tillsammans opassand tungomal med 45%*

  • Long borda Reporting: Tinder vill att det skal besta odla enkelt som genomforbar forut medlemmar att meddela oanstandig beteende. Long Press Reporting mojliggor pro medlemmen att pragla samt greppa in gallande e bud darfor att begynna rapporteringsprocessen direkt i chatten. Via att simplifiera denna arbetsgang onska Tinder att ytterligare medlemmar kommer meddela oanstandig upptradand, odla att lampliga atgarder bums kan vidtas i jamforelse med de anvandarkonton saso bryter kontra appens riktlinjer .

Tinder ager gjort stor investeringar i produktutvecklingen nar det kommer till garanti mirakel do senaste tre aren, vilket ager resulterat i ytterligare annu 15 nya funktioner sam gjort Tinder at branschledande i garanti. Bolaget befinner sig odmjuka fore att det ha ar e kvarter sasom kraver spetskompetens och age darfor anlitat bolag sasom NO MORE, RAINN and GLAAD, darfor at vagleda sam beordra arbetet runtom sakerheten samt beskada mot att bade sakerhetsfunktioner och riktlinjer befinner si suveran i klassen.

Do senaste uppdateringarna inom sakerhet kommer sasom ett tillagg at tavling Groups senaste kampanj forsavitt romansbedragerier som syftar mo att utbilda singlar forsavit hurdan karl dejtar sakrare.

Leave a Comment

Your email address will not be published.