Ordet tro befinner si en palindrom, det vill beratta e glos som lases likadant saval framlanges saso baklanges

Ordet tro befinner si en palindrom, det vill beratta e glos som lases likadant saval framlanges saso baklanges

Saso organisationspsykolog befinner sig jag van intill att gynna anforare och organisationer ino att utvecklas vi att bli forbattring villi att prata, fatta mer valgrundade beslut samt profiter dom skild synsatt sam erfarenheter som finns i nago falang. Mig ager nagon innehallsrik, forskningsbaserad verktygslada tillsamman teorier sam modeller att bruka jag utav darfor at framja beteendeforandringar. andock mig kom arla till uppenbarels om att innehallet ino verktygsladan ick kommer at sin precis om inte manniskorna ino organisationen vill sam tor tillfor utvecklingen. Det sasom behover existera gallande position ar fortrosta.

Baksida av underben befinner sig tro?

Det befinner si talande emedan tillit uppstar ino relation mot andra personer. Det finns ett omsesidighet ino kreati av tro ino mellanmanskliga relationer. Tilliten vaxer nar vi tors visa oss sarbara, tors framfora sasom det befinner sig samt ager tapperhet att haffa konflikter nar odl behovs. Du litar kungen mej och sjalv litar villig dej. Jag utgar ifran att ni ar genuint vetgirig villi underbe mi kan ge tillsamman. Vi vill varandra samt vart gemensamma mandat val. Tillit skapar mer fortrostan ino ett okning spiral. Ino arbets­sammanhang kan vi emedan placera mer utav var tidrym sam energi villig att, tillsammans, fokusera villig verksamheten samt villi dom dat som skall utforas. Nar tilliten saknas, helt alternativ partiellt, agnar vi mycket ork till att oroa oss, tvivla varandra och att finn mankemang – hos andra kolleg eller chefer eller i organisationen. Negativa fras som ”det age vi provat for” sam ”varfor ska vi handla odl?” frodas. Ino tvivla skapas inte svar farhaga, vilket kan tillfor nago tystnadskultur. Misstag sopas mirakel mattan och brista patalas icke.

Fortrostan befinner sig inte nagot saso vi kan krava utav varandra, inte med det ar e utfal av upplevelsen av att bliv sedd, lyssnad gallande samt bekraftad. Vi kan associera fortroende till begreppet mottaglighe ino betydelsen att vara sig jag, utan mask eller barriarer. Det erhall ett omsesidigt bundenhet sam ett vaxelspel emella mottaglighet samt tilltro inom det saso kallas Tillitsspiralen. A forsona sidan befinner sig fortrostan nagon forutsattning sta mig skal understa finnas tillganglig ino ett enhet. Daremo kravs oppenhet darfor att dana forsakran och tilltro i gruppen. Tilltro och mottaglighet ar fast an inga parallella processer inte kissbrides.com Läs hela rapporten me oppenheten kommer forst. Ni sasom manniska rader slut graden utav oppenhet, under tiden fortroende ar nagot saso var sam en bruten oss inom gruppen fortjanar, stegvi.

Hurdan visar sig denna oppenhet? Ja, inom hurdan avsevart mi vill sam vagar framfora fran egen upplysning om ja jag sam mina synpunk i samspelet med andra. Att befinna oppen kraver en visst tapperhe. Stundtals inneha mi pratat forsavitt vikten itu oppenhet ino grupper sam enar motts av konstaterandet att ”jag vagar besta mottaglig – odla om en stund mi kanner jag saker och kan lita kungen chefen sam mina kollegor”. Det uppg sig sol att forsavit samtlig har den installningen kommer inget alls att ske. Eftersom kravs det en oke matt bruten kurage, tapperhe att finnas till den sasom forst tors befinna flexibel i gruppen. Mer offentlig an hur sa tilliten inom gruppen bjuder in at. Sjalv tendera narvarande egga chefen att besta ett foredome samt lotsa tapperhet ino att vara mottaglig med underbe hen anse befinner si komplicerat eller kan handa ej kan alternativ kanner til. Nago chef sasom visar sin egen sarbarhet bjuder in mot att andra ino gruppen aven kan vidga opp, emeda dom kanner en gryende fortrostan at sin chef.

Emellanat mots mi fran nagon oro for att mottaglighe skulle innebara att alla i ett arbetsgrupp tvingas kunna ”allt” forsavit varandra gallande en egen flygplan, a skostorlek at partners tillkortakommande. Enar tender sjalv stilla fragestallaren tillsammans att det sasom framst avses med oppenhet befinner si en funktionell oppenhet saso ager med att producera hurda vi saso kollegor upplever varandras uppforande.

Ett exempel Igar hade ni sam jag ett prat saso slutade med att det sluta vi kunde samtycka forsavit vart att vi inte hade dito stallningstagande. Mig kande undertecknad f obehaglig efterat. Villig dagens radslag befinner sig du ovanligt ickeverbal sam kortfattad. Jag borjar grubbla kungen forsavitt ni befinner sig uppretad eller eventuellt at samt tillsamman forbannad gallande ja darfor gardagens konferens.

Det har befinner si ett pro villig funktionell mottaglighe inom ett arbetssammanhang sasom ledning den personliga oppenheten uta ett relationsperspektiv Du kan utse hurdan bestam ni vill finnas till. Du nog nojer dej tillsammans att framfora att du ick sovit odla finfin alternativt valjer att informera atskillig detaljer. Oppenhet ino nagon arbetsgrupp ar likas uppgiftsrelaterad, det vill beratta koper ifall forvantningar, synpunkt och behov kopplat mot den gemensamma uppgiften saso vi ska hitta svar.

Tilltro – ett framgangsfaktor

Tillit kan ses sasom ett villkor for att alla inom nagon arbetsgrupp ska intressera sig gallande allvar ino det gemensamma uppdraget. Tillsammans patan niva av tillit tar allihopa forpliktels sta saval sin udda bit som pro helheten. Ju hogre tillit saso finns inom nagon kluster, desto mer komplexa bestyr klarar gruppen bruten att fixa villig en funktionellt och framgangsrikt metod. Tro syresatter organisationen. Andock. Tilliten befinner sig nago farskvara. Saken dar behover fortjanas, vardas och bekraftas. Omsesidigt. Idelige.

Leave a Comment

Your email address will not be published.